Ceník mincí na flash disku

Na flash disku byl vydán dlouho očekávaný multimediální katalog oběžných i pamětních mincí platných na našem území. Katalog mincí je od roku 1921 do roku 1993. 

Ceník československých mincí 1921-1992(93).

Katalog obsahuje mince tohoto období:

– Československo 1921-1939
– Protektorát ČaM 1939-1945
– Slovenský stát 1939-1945
– Československo 1945-1953
– Československo 1953-1993

Velký přínosem tohoto katalogu je fakt, že vedle cen za sběratelsky zajímavé zachovalosti obsahuje i ceny pro zachovalosti nejběžnější (což nebývá pravidlem). Autoři se rozhodli do katalogu u oběžných mincí nezahrnout vzácnou zachovalost UNC a nahrazují ji obvyklejší zachovalostí AU. Toto rozhodnutí má za následek mnohem reálnější ocenění mincí ve sbírkových zachovalostech, než tomu obvykle bývá (v reálu bývá totiž špičková zachovalost UNC velmi často zaměňována za zachovalost AU – na tento nešvar papírové katalogy obvykle dostatečně neupozorňují).

Ovládání katalogu je intuitivní, pohybujete se ve známém prostředí internetového prohlížeče. Orientace v katalogu je snadná a lehce pochopitelná i pro naprostého laika. Mince jsou členěny zvlášť na mince oběžné a mince pamětní a jsou řazeny podle jednotlivých období a v rámci daného období podle nominálu od nejnižšího po nejvyšší. Velmi praktické je použití stejného číslování, jaké používá světově nejrozšířenější Standard Catalog of World Coins.

Katalog mincí lze zakoupit na tomto odkazu.